Fie Katharina with Dimitris Andrikopoulous, Porto 15.12.2024